Czcionka

Kontrast

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Opublikowano 13 grudnia 2021, 04:43

W Dziennym Ośrodku dla Dorosłych Osób z Autyzmem jest realizowany projekt “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Jest on realizowany w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku. W ramach realizowania zadania zostały przekazane środki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.