Czcionka

Kontrast

Wydarzenia

  • 12.06.2012 r. – Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Fundację „Oswoić Świat”
  • 10.07.2012 r. – I posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji „Oswoić Świat”
  • 1.09.2012 r. – Rusza Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej 84
  • 21.10.2012 r. – Bieg Godziny Białystok 
  • 22.10.2012 r. – Audycja w Radio Białystok na temat nowego Ośrodka
  • 23.10.2012 r. – Uroczyste otwarcie Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem w obecności władz Miasta Białegostoku
  • 22.11.2012 r. – Audycja w Radio „I” na temat dorosłych autystów