Czcionka

Kontrast

Konferencja ” W świecie autyzmu”

Opublikowano 13 grudnia 2021, 06:22

W dniu 4.06.2013r Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował konferencję zatytułowaną “W świecie autyzmu- wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem”.

W konferencji tej uczestniczyła aktywnie Pani Jolanta Świderska, przedstawiając uprawnienia rodzin posiadających dziecko/-ci niepełnosprawne w obowiązującm systemie oświaty, zdrowia i opieki społecznej.