Czcionka

Kontrast

Nasze placówki

Dzienny Ośrodek

Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem rozpoczął działalność 1 września 2012 roku. Jest to jedna z nielicznych tego rodzaju placówek w Polsce. W chwili obecnej uczęszcza do niej 14 podopiecznych

Punkt Konsultacyjny

Obejmujemy programem terapeutycznym dzieci, młodzież i dorosłych z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi oraz trudnościami