Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2014 r.

Prowadzenie aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

„ Pomóż nam – a pokonamy wiele przeszkód”

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na rok 2014, Projekt realizowany we współpracy z Prezydentem miasta Białegostoku; w okresie 17.02.2014 do 15.12.2014r

„ Uczymy się by mieć szansę na przyszłość”

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ; rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną ; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualna w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach : Projekt realizowany we współpracy z Prezydentem Miasta Białegostoku ; w okresie 1.06.2014 do 30.11.2014r

„ Szukamy szans na przyszłość”

popularyzowanie wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji ; Projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Podlaskiego; w okresie 2.06.2014 do 30.11.2014r

„ Razem pokonamy wiele przeszkód”

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach; Projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Podlaskiego; w okresie 1.09.2014 do 31.12.2014r