Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2015 r.

– Prowadzenie- Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem
– Projekt współfinansowany przez PFRON ” Jestem czy ktoś mnie rozumie”
– Wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok – “Świat ma różne kolory”
– Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem – ” Problemy – rozwiążmy je “