Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2016 r.

– Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem;
– Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – Świat ma różne kolory;
– Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem – Razem możemy więcej;
– Kontynuacja projektu współfinansowanego przez PFRON – Jestem czy ktoś mnie rozumie;
– Projekt -NAT 2016 – Poland – Purchase of teaching tools and diagnostic material for young adults and children with autism and other special needs.