Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2017 r.

1. Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

2. Prowadzenie Ośrodka Dziennego pobytu dla Dzieci i Młodzieży  z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – Świat ma różne kolory.

3. Projekt: „Razem raźniej i weselej III” – realizowany we współpracy z Departamentem Edukacji w Białymstoku.

4. Projekt „Ja i Ty czyli My” współfinansowany ze środków PFRON. Projekt jest realizowany od 1.05.2017r do 30.03.2018r.Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia indywidualne z logopedą
  • Zajęcia indywidualne z psychologiem
  • Zajęcia grupowe z logopedą
  • Zajęcia grupowe z psychologiem
Lp.Rodzaj wsparcaiaTermin realizacjiTermin realizacji
1Zajęcia indywidualne z logopedąmaj– czerwiec 2017sierpień- 2017- marzec 2018
2Zajęcia indywidualne z psychologiemmaj– czerwiec 2017sierpień- 2017- marzec 2018
3Zajęcia grupowe z logopedąmaj– czerwiec 2017sierpień- 2017- marzec 2018
4Zajęcia grupowe z psychologiemmaj– czerwiec 2017sierpień- 2017- marzec 2018

5. Projekt „Pokonaj słabość” – realizowany we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych w Białymstoku

6. Projekt „Odpoczywasz Ty odpoczywam Ja” – usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych realizowane we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) finansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Wiedza, Edukacja, Rozwój

7. Projekt „Nie stoję w miejscu szkoda czasu” – realizowany we współpracy ROPS-em ze środków PFRON

8. Projekt „Mikołajki i nowe wyzwanie – wycieczka” – realizowany we współpracy z ROPS-em w Białymstoku