Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2018 r.

1. Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

2. Prowadzenie Ośrodka Dziennego pobytu dla Dzieci i Młodzieży  z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – Świat ma różne kolory.

3. Projekt: „Razem raźniej i weselej III” – realizowany we współpracy z Departamentem Edukacji w Białymstoku.

4. Projekt „Ja i Ty czyli My” współfinansowany ze środków PFRON.
Projekt jest realizowany od 1.05.2017r do 30.03.2019r..Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia indywidualne z logopedą
  • Zajęcia indywidualne z psychologiem
  • Zajęcia grupowe z logopedą
  • Zajęcia grupowe z psychologiem
Lp.Rodzaj wsparcaiaTermin realizacjiTermin realizacji
1Zajęcia indywidualne z logopedąKwiecień – czerwiec 2018wrzesień- 2018- marzec 2019
2Zajęcia indywidualne z psychologiemKwiecień – czerwiec 2018wrzesień- 2018- marzec 2019
3Zajęcia grupowe z logopedąKwiecień – czerwiec 2018wrzesień- 2018- marzec 2019
4Zajęcia grupowe z psychologiemKwiecień – czerwiec 2018wrzesień- 2018- marzec 2019

5. Projekt: „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu – pilotaż”

6. Projekt „Pokonaj słabość II” – realizowany we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych w Białymstoku