Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2019 r.

1.       Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem – realizowany we współpracy z Gminą Białystok

2.       Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – realizowany we współpracy z Gminą Białystok

3.       Zapewnienie opieki  wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu- realizowany we współpracy z Gminą Białystok

4.       Zapewnienie opieki  wytchnieniowej  dla rodziców opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną – realizowany we współpracy z Gminą Białystok

5.       Projekt „Ja i Ty czyli My” współfinansowany ze środków PFRON  – projekt jest realizowany od 1.05.2017r do 30.03.2019r. Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem, w  zajęciach uczestniczy 7 osób.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z logopedą

-zajęcia indywidualne z psychologiem

-zajęcia grupowe z logopedą

-zajęcia grupowe z psychologiem

Lp.Rodzaj wsparciatermin realizacjitermin realizacji
1.zajęcia indywidualne z logopedąkwiecień – czerwiec 2018wrzesień 2018 – marzec 2019
2.zajęcia indywidualne z psychologiemkwiecień – czerwiec 2018wrzesień 2018 – marzec 2019
3.zajęcia grupowe z logopedąkwiecień – czerwiec 2018wrzesień 2018 – marzec 2019
4.zajęcia grupowe z psychologiemkwiecień – czerwiec 2018wrzesień 2018 – marzec 2019

6.      ” Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” Projekt „Razem raźniej i weselej V” – realizowany we współpracy z Gminą Białystok. W ramach zajęć przewidujemy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z Białegostoku posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

7. „Pokonaj słabość   III „– program realizowany we współpracy  z Departamentem Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Białystok;

8.” Nie stoję w miejscu szkoda czasu   III”  – program realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  Urzędu  Marszałkowskiego;