Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2012 r.

Prowadzenie Dziennego Ośrodka aktywnej rehabilitacji społecznej dla 12 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju;