Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2020 r.

1.               Prowadzenie Placówki  aktywnej rehabilitacji społecznej dla  14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem – realizowany we współpracy z Gminą Białystok

2.              Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci  i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – realizowany we współpracy z Gminą Białystok;

3.       Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób ze spektrum autyzmu – realizowany we współpracy z Gmina Białystok;

4.       Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów  osób z niepełnosprawnością intelektualną – realizowany we współpracy z Gminą Białystok;

5.              Projekt „Ciągła praca nad sobą szansą na samodzielność i niezależność” współfinansowany ze środków PFRON – projekt jest realizowany od 01.04.2019r i trwa jego kontynuacja do 31.03.2022r. Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem, w zajęciach uczestniczy 7 osób.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z logopedą;

-zajęcia indywidualne z psychologiem;

– zajęcia grupowe z logopeda;

-zajęcia grupowe z psychologiem;

Lp.Rodzaj wsparciatermin realizacjitermin realizacji
1.zajęcia indywidualne z logopedą;kwiecień – czerwiec 2020wrzesień 2020-marzec 2021
2.zajęcia indywidualne z psychologiemkwiecień – czerwiec 2020wrzesień 2020-marzec 2021
3.zajęcia grupowe z logopeda;kwiecień – czerwiec 2020wrzesień 2019-marzec 2021
4.zajęcia grupowe z psychologiem; kwiecień – czerwiec 2020wrzesień 2019-marzec 2021

Ze względu na sytuację epidemiologiczną harmonogram uległ zmianie, zajęcia rozpoczęły się w maju 2020 roku i były kontynuowane do końca marca 2021.

6.       Projekt „Razem raźniej i weselej VI”  rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem – realizowany we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Białystok. 

7.       Projekt „Pokonaj słabość IV” – realizowany  ze środków PFRON we współpracy z Gminą Białystok,

8.       Projekt „ Nie stoję w miejscu szkoda czasu IV” – realizowany ze środków PFRON we współpracy z regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego