Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2021 r.

Realizacja projektów w 2021 r.:

1.       Prowadzenie Placówki  aktywnej rehabilitacji społecznej dla  14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem – realizowany we współpracy z Gminą Białystok

2.       Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci  i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – realizowany we współpracy z Gminą Białystok;

3.       Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób ze spektrum autyzmu – realizowany we współpracy z Gmina Białystok;

4.       Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów  osób z niepełnosprawnością intelektualną – realizowany we współpracy z Gminą Białystok;

5.       Projekt „Ciągła praca nad sobą szansą na samodzielność i niezależność” współfinansowany ze środków PFRON – projekt jest realizowany od 01.04.2019r i trwa jego kontynuacja do 31.03.2022r. Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem, w zajęciach uczestniczy 7 osób.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z logopedą;

-zajęcia indywidualne z psychologiem;

– zajęcia grupowe z logopeda;

-zajęcia grupowe z psychologiem;

Lp.Rodzaj wsparciatermin realizacjitermin realizacji
1.zajęcia indywidualne z logopedą;kwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
2.zajęcia indywidualne z psychologiemkwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
3.zajęcia grupowe z logopeda;kwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
4.zajęcia grupowe z psychologiem;kwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022

6.       Projekt „Razem raźniej i weselej VII” zadanie publiczne z zakresu edukacji i wychowania w 2021 roku rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem – realizowany we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Białystok. 

7.       Moje okienko na świat – dostosowanie strony internetowej projekt realizowany ze środków Miasta Białystok

8.       Projekt „ Nie stoję w miejscu szkoda czasu V” – realizowany ze środków PFRON we współpracy z regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego