Czcionka

Kontrast

Struktura

Rada Fundacji Oswoić Świat


Ewa Borawska – przewodnicząca Rady Fundacji

Andrzej Szwarc – członek Rady Fundacji

Urszula Dorota Drozdowska – członek Rady Fundacji

Joanna Irena Niczyporuk – członek Rady Fundacji

Dorota Wojnowska – członek Rady Fundacji

Prezes Zarządu – Jolanta Elżbieta Świderska

Mężatka z tytułem dr n. med. wychowująca autystycznego syna Łukasza i córkę Joannę . Aktywna zawodowo i od wielu lat budująca podstawy poprawy bytu osób z autyzmem. Aktywnie uczestnicząca w szerzeniu wiedzy i tworzeniu systemu pomocy.

Członek Zarządu – Elżbieta Krysiewicz

Żona, z wykształcenia ekonomistka matka wychowująca autystyczną córkę Kamilę oraz Konrada i Patrycję . Od lat zaangażowana w poprawianie sytuacji dzieci i osób z autyzmem w regionie. Swoją wiedzę i umiejętności zamienia na pozyskiwanie grantów w celu poprawy jakości życia tych osób.

Członek zarządu – Danuta Oksztulska

Mężatka, matka trzech dorosłych synów, najmłodszy syn jest jedynym autystą niemówiącym w Polsce studiującym na studiach stacjonarnych, Kierunek Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od wielu lat pomaga osobom autystycznym a zarazem we współpracy z innymi zainteresowanymi stara się budować system pomocy osobom autystyczny.