Czcionka

Kontrast

Struktura

Rada Fundacji Oswoić Świat


Ewa Borawska – przewodnicząca Rady Fundacji

Andrzej Szwarc – członek Rady Fundacji

Urszula Dorota Drozdowska – członek Rady Fundacji

Joanna Irena Niczyporuk – członek Rady Fundacji

Dorota Wojnowska – członek Rady Fundacji

Prezes Zarządu – Jolanta Elżbieta Świderska

Mężatka z tytułem dr n. med. wychowująca autystycznego syna Łukasza i córkę Joannę . Aktywna zawodowo i od wielu lat budująca podstawy poprawy bytu osób z autyzmem. Aktywnie uczestnicząca w szerzeniu wiedzy i tworzeniu systemu pomocy.

Członek Zarządu – Elżbieta Krysiewicz

Żona, z wykształcenia ekonomistka matka wychowująca autystyczną córkę Kamilę oraz Konrada i Patrycję . Od lat zaangażowana w poprawianie sytuacji dzieci i osób z autyzmem w regionie. Swoją wiedzę i umiejętności zamienia na pozyskiwanie grantów w celu poprawy jakości życia tych osób.

Członek zarządu – Danuta Oksztulska

Mężatka, matka trzech dorosłych synów, najmłodszy syn jest jedynym autystą niemówiącym w Polsce studiującym na studiach stacjonarnych, Kierunek Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od wielu lat pomaga osobom autystycznym a zarazem we współpracy z innymi zainteresowanymi stara się budować system pomocy osobom autystyczny.

Członek Rady – Anna Maria Lebiedzińska- Łuksza

Architekt , żona, matka trojga dzieci. Aktywnie włączająca się we wszelkie działania poprawiające byt rodzin osób z autyzmem.

Członek Rady – Andrzej Szwarc

Osoba prywatna, od wielu lat wspierająca naszą działalność.

Członek Rady- Ewa Borawska

Żona, matka dwójki dzieci w tym autystycznego syna Piotra. Aktywnie działająca na rzecz dzieci i dorosłych osób z autyzmem. Od wielu lat wspierająca działania mające na celu poprawę bytu tych osób w tym także z innymi niepełnosprawnościami. Ciepła i pełna życzliwości życiowej w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Członek Rady – Rafał Oksztulski

Informatyk- programista, brat Macieja, jedynego w Polsce niemówiącego autysty studiującego na studiach stacjonarnych. Włącza się aktywnie w pomoc i życie osób autystycznych.