Czcionka

Kontrast

Oferta

Świadczone usługi

Świadczymy profesjonalne usługi dla osób: autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, niepełnosprawnościami intelektualnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami odżywiania, trudnościami edukacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi, afazją, po udarach, wylewach, wypadkach oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Obejmujemy programem terapeutycznym dzieci, młodzież i dorosłych z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi oraz trudnościami.

ŚWIADCZYMY usługi w zakresie:
– terapii indywidualnych:
         • Z psychologiem (działania terapeutyczne, wsparciowe i pomocowe, wystawianie opinii i zaświadczeń)
         • Z logopedą (działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne, wystawianie opinii i zaświadczeń)
– terapii sensorycznej
– dogoterapii
– pracy z rehabilitantem