Czcionka

Kontrast

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano 4 maja 2022, 08:25

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Nazwa Projektu

Ciągła Praca Nad Sobą Szansą na samodzielność i Niezależność

Celem Projektu Jest Rozwijanie samodzielności Uczestników, ich socjalizacja i personalizacja oraz zwiększenie możliwości porozumiewania się z otoczeniem.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

69 892,00 zł.

Całkowita wartość

74 392,00 zł.