Czcionka

Kontrast

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano 26 sierpnia 2022, 08:25

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Nazwa Projektu

„Samodzielność mój cel”

Celem Projektu Jest Rozwijanie samodzielności Uczestników, ich personalizacja i socjalizacja
oraz zwiększenie możliwości porozumiewania się z otoczeniem.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

94190,00 zł.

Całkowita wartość

95190,00 zł.