Czcionka

Kontrast

Rozpoczęcie realizacji projektu “Nie stoję w miejscu, szkoda czasu VI”

Opublikowano 31 sierpnia 2022, 01:17

Informujemy, że od 1 września 2022 rozpoczyna się realizacja projektu “Nie stoję w miejscu, szkoda czasu VI”.

Zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON – realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

Informacje i zgłoszenia można uzyskać w dni powszednie
w godz. 10.00-12.00
pod tel. 85/7333896 (do 12 września 2022).