Czcionka

Kontrast

Ewa Matuszewska – Żyżyk

Prywatnie mężatka, mama dwójki urwisów (3 i 5lat).
Hobby: dobra książka, film gdy starczy czasu po pracy.

Doświadczenie zawodowe/terapeutyczne :
• terapia logopedyczna obejmująca dzieci jąkające się, z zaburzeniami emocjonalnymi, z autyzmem i oligofazją, rozszczepami podniebienia oraz terapia osób dorosłych po wylewie oraz paraliżu
• staż w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku na stanowisku – Referent – przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich
• roczna praktyka dyplomowa w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (alalia, upośledzenie umysłowe, opóźnienia rozwojowe),
• z osobami z wadą wymowy polegającą na realizacji fonemów w sposób niezgodny z ustaloną społecznie normą 
• z osobami z zaburzeniami płynności mówienia, 
• z dziećmi z problemami szkolnymi, 
• dziećmi z autyzmem
Od wielu lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie pracuje w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Fundację Oswoić Świat w Białymstoku oraz w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku.
Do tej pory pracowała jako logopeda w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Dwójka” w Białymstoku oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VITA” w Białymstoku.

Uczestniczyła w następujących szkoleniach /kursach
Trzy etapowe szkolenie obejmujące następujące zagadnienia:
„Autyzm wczesnodziecięcy”
„Zaburzenia somatyczne i sensoryczne u dzieci z autyzmem”,
„Terapia behawioralna oraz alternatywne i wspomagające metody komunikacji – wykorzystanie ich w nauczaniu dzieci z autyzmem”.
Pięcioczęściowe szkolenie: 
„Terapeutyczne potrzeby osób autystycznych – systemowy model terapii” I-V części.
„Innowacyjne, nieawersyjne strategie pracy z autystycznym nastolatkiem przejawiającym trudne zachowania”,
„Szkolenie Podstawowe PECS”- I stopień.
„Psychologiczne aspekty interwencji – dzieci wykorzystywane seksualnie”.