Czcionka

Kontrast

Pani Jolanta Minkiewicz

Lekarz medycyny, Specjalista I i II stopnia z psychiatrii
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, Specjalista I i II stopnia z psychiatrii, w 2008 roku uzyskała tytuł Specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ponad to uczestniczyła w 5,5 letnim kursie podyplomowym organizowanym przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi własną Przychodnię i Ośrodek Dziennego Pobytu.