Czcionka

Kontrast

Zbiórka pieniędzy

Opublikowano 13 grudnia 2021, 06:13

W dniu 3 czerwca 2014r w trakcie obrad XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Zdrowotne i genetyczne uwarunkowania chowu świń w Polsce” została zorganizowana i przeprowadzona przez prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka aukcja charytatywna na rzecz podopiecznych Fundacji “Oswoić Świat”.

W aukcji uczestniczyły firmy związane z branżą weterynaryjną, zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji.
Zebrano kwotę 26 507, 85 zł.
Zarząd i Rada Fundacji bardzo serdecznie dziękują organizatorom i Panu Profesorowi za wsparcie, zaangażowanie i życzliwość.