Czcionka

Kontrast

Kolejna edycja projektu „Nie stoję w miejscu, szkoda czasu VII”

Opublikowano 12 września 2023, 09:31

Informujemy, że od 1 września 2023 rozpoczyna się realizacja projektu „Nie stoję w miejscu, szkoda czasu VII”.

Zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON – realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

Informacje i zgłoszenia można uzyskać w dni powszednie
w godz. 10.00-12.00
pod tel. 85/7333896 (do 12 września 2023).