Czcionka

Kontrast

Dzienny Ośrodek

Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem rozpoczął działalność 1 września 2012 roku. Jest to jedna z nielicznych tego rodzaju placówek w Polsce. W chwili obecnej uczęszcza do niej 14 podopiecznych. Są to osoby w wieku od 18 do 23 lat. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00 i jest przeznaczona tylko dla osób dorosłych.

W Ośrodku realizowane są następujące zajęcia:

  • Trening umiejętności społecznych
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia kulinarne
  • Zajęcia komputerowe
  • Zajęcia sportowe
  • Realizowane są wyjścia do opery, muzeów, obiektów sportowych i rozrywkowych itp.

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników.

Do ośrodka można dojechać autobusami linii: 1, 15, 17, 101, 105