Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2022 r.

Realizacja projektów w 2022 r.:

Zadania realizowane we współpracy z Miastem Białystok

  1. Prowadzenie Placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem – realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2023. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok
  2. Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2024. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Białystok
  3. Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób ze spektrum autyzmu realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2024. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Białystok
  4. Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2024. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Białystok
  5. Projekt „Razem raźniej i weselej VIII” zadanie publiczne z zakresu edukacji i wychowania w 2022 roku– realizowany w okresie od 01.04.2022-31.07.2022 we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Białystok. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok

Zadania realizowane we współpracy PFRON

  1. Projekt „Ciągła praca nad sobą szansą na samodzielność i niezależność” współfinansowany ze środków PFRON – projekt jest realizowany od 01.04.2019r i trwa jego kontynuacja do 31.03.2022r. Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem, w zajęciach uczestniczy 7 osób.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z logopedą;

-zajęcia indywidualne z psychologiem;

– zajęcia grupowe z logopeda;

-zajęcia grupowe z psychologiem;

Lp.Rodzaj wsparciatermin realizacjitermin realizacji
1.zajęcia indywidualne z logopedą;kwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
2.zajęcia indywidualne z psychologiemkwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
3.zajęcia grupowe z logopeda;kwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
4.zajęcia grupowe z psychologiem;
kwiecień – czerwiec 2021wrzesień 2021-marzec 2022
  1. Projekt „Samodzielność mój cel” współfinansowany ze środków PFRON – projekt jest realizowany od 01.04.2022r do 31.03.2025roku.

Uczestnikami projektu są osoby rekrutowane spośród podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem, w zajęciach uczestniczy 7 osób.

Przygotowano następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z logopedą;

-zajęcia indywidualne z psychologiem;

– zajęcia grupowe z logopeda;

-zajęcia grupowe z psychologiem;

Lp.Rodzaj wsparciatermin realizacjitermin realizacji
1.zajęcia indywidualne z logopedą;kwiecień – czerwiec 2022wrzesień 2022-marzec 2023
2.zajęcia indywidualne z psychologiemkwiecień – czerwiec 2022wrzesień 2022-marzec 2023
3.zajęcia grupowe z logopeda;kwiecień – czerwiec 2022wrzesień 2022-marzec 2023
4.zajęcia grupowe z psychologiem;
kwiecień – czerwiec 2022wrzesień 2022-marzec 2023

Zadania realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku

  1. „Nie stoję w miejscu , szkoda czasu VI” zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2022-31.12.2022.