Czcionka

Kontrast

Rozpoczęcie działalności

Opublikowano 13 grudnia 2021, 06:30

Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem rozpoczął działalność 1 września 2012 roku. Jest to jedna z nielicznych tego rodzaju placówek w Polsce. W chwili obecnej uczęszcza do niej 12 podopiecznych. Są to osoby w wieku od 18 do 23 lat. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 16.30.