Czcionka

Kontrast

Realizowane projekty 2013 r.

– Prowadzenie aktywnej rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem.
– Program “Szukamy szans na przyszłość”- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci i młodzieży z autyzmem.